Pengenalan
 
Untuk memohon bantuan IPT, pemohon perlulah mengisi segala maklumat yang berkaitan. Sila rujuk panduan mengikut jenis bantuan IPT sebelum mengisi segala maklumat yang diperlukan.

Bagi pemohon baru :-
Permohonan untuk bantuan IPT Online ini masih belum dibuka/ telah ditutup. Hanya Semakan boleh dibuat pada masa ini.

Untuk Semakan dan Cetakan Borang :-
Sila Masukkan No KP & Kata Laluan, kemudian tekan Butang SEMAK.
 
   Semakan Dan Kemaskini Permohonan Bantuan
 
Sila Masukkan Nombor Kad Pengenalan ** cth: 831112111111 (Tanpa sengkang) 
Sila Masukkan Kata Laluan
Lupa Kata Laluan
 

 
                  PERINGATAN
                 * Tekan butang PERMOHONAN BARU untuk mengisi Borang Permohonan Bantuan tahun semasa.
                 * Butang SEMAK hanya untuk kemaskini Borang Bantuan tahun semasa yang dipohon.
                 * KEMASKINI borang permohonan dan pastikan segala maklumat adalah benar sebelum membuat cetakan borang (bagi bantuan dermasiswa tahunan sahaja).