Pengenalan
 
Untuk memohon bantuan IPT, pemohon perlulah mengisi segala maklumat yang berkaitan. Sila rujuk panduan mengikut jenis bantuan IPT sebelum mengisi segala maklumat yang diperlukan.

Bagi pemohon baru :-
Sila tekan butang PERMOHONAN BARU.

Untuk Semakan dan Cetakan Borang :-
Sila Masukkan No KP & Kata Laluan, kemudian tekan Butang SEMAK.
 
   Permohonan Dan Semakan Status
 
Sila Masukkan Nombor Kad Pengenalan ** cth: 831112111111 (Tanpa sengkang) 
Sila Masukkan Kata Laluan
 

 
   
                 PERINGATAN
                 * Tekan butang PERMOHONAN BARU untuk mengisi Borang Permohonan Dermasiswa tahun semasa.
                 * Butang SEMAK hanya untuk kemaskini Borang Dermasiswa tahun semasa yang dipohon.
                 * KEMASKINI borang permohonan dan pastikan segala maklumat adalah benar sebelum membuat cetakan borang.