BORANG PERMOHONAN ONLINE
SKIM AGIHAN AWAL IPT
TEMPATAN DAN LUAR NEGARA

  :: PENGENALAN ::
1.   Skim Agihan Awal IPT merupakan bantuan sekaligus (one off) yang diberikan kepada pemohon dalam kalangan penuntut yang bakal memasuki tahun pertama pengajian di Institut Pengajian Tinggi di dalam dan luar negara.
2.   Agihan ini tidak termasuk pelajar yang menyambung pengajian diperingkat Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM), Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) dan pusat pengajian yang bertaraf sekolah.
3.   Agihan ini adalah dibawah asnaf ASNAF FISABILILLAH dimana sumber kewangan adalah HASIL KUTIPAN ZAKAT NEGERI KEDAH DARUL AMAN dan diagihkan kepada 8 GOLONGAN ASNAF yang layak mengikut syarak.
 
  :: MAKLUMAT AGIHAN  ::
Jenis Agihan *
  :: SYARAT KELAYAKAN  ::
1.   Pemohon mestilah beragama Islam.
2.   Pemohon sedang bermastautin/ menetap di negeri Kedah (mengikut alamat pada surat tawaran).
3.   Pemohon menerima surat tawaran melanjutkan pelajaran bagi peringkat Sijil/ Asasi/ Matrikulasi/ Diploma/ Ijazah Sarjana Muda secara sepenuh masa bermula tahun 2024 sahaja dan telah membuat pengesahan pengajian dengan pihak Universiti.
4.   Program pengajian bagi peringkat PASCA-SISWAZAH atau SEPARUH MASA adalah TIDAK LAYAK.
5.   Tempoh minimum pengajian pemohon adalah sekurang-kurangnya setahun pengajian kecuali bagi bidang kemahiran sekurang-kurangnya tiga(3) bulan pengajian.
6.   Pemohon mestilah berumur sekurang-kurangnya 18 tahun sewaktu mengemukakan permohonan kecuali bagi kes-kes khas dimana pelajar memasuki IPT dibawah umur disebabkan kemasukan khas atau mana-mana bidang kemahiran.
7.   Pemohon perlulah menyambung pengajian diperingkat Institut Pengajian Tinggi (IPT) dalam Negara.
8.   Agihan ini hanya diberikan sekali sahaja sepanjang tempoh pengajian bagi setiap peringkat pengajian yang berbeza.
9.   LZNK berhak menolak permohonan sekiranya permohonan tidak diisi dengan lengkap dan jelas mengikut prosedur yang ditetapkan.
  :: PANDUAN MENGISI BORANG PERMOHONAN  ::
1.   Isikan setiap butiran dengan LENGKAP DAN JELAS.
2.   Muat naik (upload) dokumen lampiran pada ruangan yang disediakan.
3.   Dokumen yang perlu disertakan bersama permohonan:
 

a) Salinan Kad Pengenalan Pemohon (pelajar)
b) Salinan Kad Pengenalan Waris/ Penjaga
c) Surat Tawaran Melanjutkan Pengajian ke Institut Pengajian Tinggi (IPT)
d) Salinan Slip Bank/ Resit Pembayaran Pendaftaran Awal Pengajian atau Surat Akuan pendaftaran masuk IPT yang dikeluarkan oleh IPT atau apa-apa dokumen bukti pengesahan masuk ke IPT.
e) Salinan Akaun Bank yang tertera nama Pemohon (Pelajar)
f) Lain-lain dokumen khusus yang perlu disertakan bersama permohonan seperti Surat bermastautin/ Surat Rayuan Permohonan/ Resit Zakat (bagi yang berkaitan sahaja)

4.   LZNK berhak menolak permohonan sekiranya permohonan tidak diisi dengan lengkap dan jelas mengikut prosedur yang ditetapkan
  :: DAERAH PERMOHONAN (Sila Pilih Mengikut Daerah Pemohon Tinggal Semasa)  ::
Daerah Pemohon **
Kariah Masjid * ** Contoh: Masjid Nurul Ihsan, Langgar
Poskod Alamat Tempat Tinggal *
  :: MAKLUMAT PELAJAR ::
** Sila pastikan butiran diri anda adalah tepat bagi mengelakkan kesilapan dalam proses permohonan.
Nombor Kad Pengenalan * ** No Kad Pengenalan , cth: 831112111111 (Tanpa sengkang) 
Nama * ** Untuk ejaan nama yang mempunyai ( ' ), sila gantikan dengan (`). Cth : Asma' = Asma`
Tarikh Lahir *
Negeri Kelahiran *
Alamat

 

Poskod & Bandar

*


 
Negeri *
No. Telefon Bimbit *   ** No telefon bimbit , cth: 017XXXXXXX (Tanpa sengkang/ Jarak) 
No. Telefon Rumah
Pendapatan Bulanan * RM
Pendapatan Pasangan RM
Email * ** Sila masukkan email gmail untuk makluman status permohonan dari masa ke semasa.
Berapa lama menetap di Kedah *
  :: MAKLUMAT WARIS/ PENJAGA YANG SAH  ::
No KP * ** No Kad Pengenalan , cth: 831112111111 (Tanpa sengkang) 
Nama * ** Untuk ejaan nama yang mempunyai ( ' ), sila gantikan dengan (`). Cth : Asma' = Asma`
Tarikh Lahir *
Negeri Kelahiran *
No. Telefon Bimbit *
No. Telefon Rumah
Hubungan Dengan Pemohon *
Alamat
( Klik jika alamat sama dengan pemohon.)

 

Poskod & Negeri

*


 
Pekerjaan
Pendapatan Bulanan * RM
  :: MAKLUMAT TANGGUNGAN WARIS/ PENJAGA  ::
Bawah Umur **Bil. tanggungan yang berusia 6 tahun dan ke bawah
Sekolah Rendah **Bil. tanggungan yang menuntut di sek. rendah
Sekolah Menengah **Bil. tanggungan yang menuntut di sek. menengah
Institusi Pengajian Tinggi **Bil. tanggungan yang menuntut di IPT
Lain-lain **Bil. tanggungan yang tidak bekerja (bawah umur 21) atau hilang upaya (tiada had)
  :: MAKLUMAT UNTUK DIHUBUNGI (SELAIN PEMOHON & WARIS YANG TERTERA)  ::
Nama *
Hubungan Dengan Pemohon *
No. Telefon Bimbit *
No. Telefon Rumah  
  :: MAKLUMAT PENGAJIAN  ::
Peringkat Pengajian *
Mod Pengajian *
Negeri Pusat Pengajian *
Nama Pusat Pengajian *
Negara Pusat Pengajian *
Bidang Pengajian * ** cth : Sarjana Muda Sains Komputer dengan kepujian
Sesi Pengajian bermula pada (Bulan) *
Tahun Mula Sesi Pengajian *
  :: MAKLUMAT AKAUN BANK  ::
Nama Akaun bank (Pemohon) *
No. Akaun Bank (Pemohon) * ** masukkan Nombor sahaja
Nama Pemilik Akaun (Pemohon) *
  :: MUAT NAIK DOKUMEN  ::
** Sila lampirkan (muat naik) SEMUA dokumen sokongan yang berkaitan.
Jenis Fail : PDF, JPEG, JPG, PNG
Saiz Fail : < 3MB
Salinan Kad Pengenalan Pelajar(Pemohon) *  
Salinan Kad Pengenalan Waris/ Penjaga *  
Surat Tawaran Melanjutkan Pengajian ke Institut Pengajian Tinggi (IPT) *  
Salinan Slip Bank/ Resit Pembayaran Pendaftaran Awal Pengajian atau Surat Akuan Pendaftaran masuk IPT yang dikeluarkan oleh IPT atau apa-apa dokumen bukti pengesahan masuk ke IPT *  
Salinan Akaun Bank Pemohon (Pelajar) *  
Lain-lain dokumen khusus yang perlu disertakan bersama permohonan seperti Surat bermastautin / Surat Rayuan Permohonan / Resit Zakat (bagi yang berkaitan sahaja)  
  :: LINK DOKUMEN UNTUK LAMPIRAN LAIN-LAIN  ::
Jika perlu,sila MUAT TURUN dokumen yang diperlukan dan MUAT NAIK lampiran di ruangan Lain-Lain Dokumen.
Draf Surat Rayuan : Klik Untuk Muat Turun
Draf Surat Kebenaran Menggunakan Akaun Waris : Klik Untuk Muat Turun
Lampiran Surat Mastautin : Klik Untuk Muat Turun
  :: KATA LALUAN PENGGUNA  ::
** Sila masukkan Kata Laluan. Nombor Kad Pengenalan dan Kata Laluan akan digunakan untuk mengemaskini permohonan anda.
Kata Laluan * ** Antara 6 sehingga 16 aksara
Pengesahan Kata Laluan * ** Antara 6 sehingga 16 aksara
  :: PERAKUAN PEMOHON  ::
Dengan Nama Allah, Bahawasanya:
Saya berumur di bawah 18 tahun dan telah diberi KEBENARAN oleh ibubapa/penjaga saya untuk membuat permohonan ini menurut Akta Perlindungan Data Peribadi 2010.
Saya mahu menerima bahan pemasaran daripada LZNK dan/atau rakan strategik dan saya secara nyata (explicit consent) bersetuju untuk LZNK memproses data peribadi saya untuk tujuan-tujuan menghantar bahan-bahan promosi dan pemasaran pada masa-masa tertentu.
Saya dengan ini bersetuju untuk tertakluk kepada Notis Privasi LZNK dan memberi persetujuan kepada LZNK untuk mengumpul, memproses dan/atau mendedahkan data peribadi saya (termasuk data peribadi sensitif) seperti yang dinyatakan dalam Notis Privasi LZNK.

Data peribadi yang diberikan saya adalah tepat, lengkap dan terkini dan saya bertanggungjawab memaklumkan kepada LZNK secepat mungkin jika berlaku perubahan terhadap data peribadi saya.